Meninggalkan Kelulusan Made Easy Melalui TimeTec Leave App
Tinggalkan Permohonan
Pengguna bermula dengan memohon cuti melalui Web atau Aplikasi Mudah Alih.   Pendaftar menerima pemberitahuan mengenai cuti tersebut dan membuat kelulusan yang diperlukan.
Pengguna menerima pemberitahuan berkenaan dengan kelulusan cuti.    
  Status akan dikemas kini sama ada DILULUSKAN atau DITETAPKAN bergantung kepada kelulusan.
Tinggalkan Pembatalan
Pengguna bermula dengan meminta pembatalan cuti yang diluluskan.   Pendekatan kemudian menerima pemberitahuan mengenai pembatalan dan membuat kelulusan yang diperlukan.
Penerima akan menerima pemberitahuan itu.    
  Status akan dikemas kini untuk menunjukkan 'DICATKAN' jika pembatalan itu diluluskan. Jika tidak, Status akan terus dilabel sebagai 'DILULUS' jika pembatalan ditolak.
Jika Pengguna berlaku untuk meminta pembatalan apabila menunggu permintaan cuti, pembatalan tersebut akan segera berkuat kuasa tanpa memerlukan kelulusan.   Pendaftar menerima pemberitahuan berkenaan dengan pembatalan cuti.
Tinggalkan Permohonan bagi pihak Pekerja
Pengendali boleh memohon cuti bagi pihak Pengguna tanpa perlu menunggu kelulusan.   Pengguna akan menerima pemberitahuan pada cuti yang digunakan.
Tinggalkan Pembatalan bagi pihak Pekerja
Pengendali boleh membatalkan cuti bagi pihak Pengguna tanpa perlu menunggu kelulusan.   Pengguna akan menerima pemberitahuan mengenai cuti yang dibatalkan sepatutnya.
Laporan
Pengguna dapat melihat dan mencetak laporan cuti peribadi dalam format PDF atau Excel.
Pengguna dapat melihat dan mencetak laporan cuti peribadi dalam format PDF atau Excel.
TimeTec Leave App menjadikan pengurusan cuti pekerja mudah di seluruh syarikat. Dengan TimeTec Leave, anda hanya perlu mulakan dengan memberikan secara langsung kepada setiap pengguna dan seterusnya, menentukan jenis kelulusan yang anda perlukan iaitu penyelia langsung, urutan tertentu atau rawak, untuk setiap pengguna dan sekarang semua orang boleh mula menggunakan penyelesaian. Selain itu, semua data dan jejak audit akan tersedia untuk rujukan di mana setiap kakitangan boleh melihat data cuti sendiri pada bila-bila masa dari mana-mana melalui telefon pintar atau di web. Oleh itu, memansuhkan keperluan untuk borang permohonan cuti bercetak. Yang berkata, kami ingin mengalu-alukan anda ke masa depan pengurusan tenaga kerja dengan teknologi berasaskan awan TimeTec Leave.

 
PERCUMA PERCUMA SEKARANG!