टाइमटेक छोड्ने के हो?
क्लाउड-आधारित कर्मचारी छोड्ने प्रणाली
TimeTec छोड्ने एक प्रणाली हो जुन विभिन्न संस्थाहरु र आकारहरु को विभिन्न संगठनों को लागि प्रबंधन प्रबंधन को प्रबंधन, रखरखाव र विनियमित गर्दछ। छोड्ने व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूलाई समय-समयमा अनुरोध गर्न र प्रक्रियाहरूको नीति र नीतिको आधारमा स्वीकृति प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ। म्यानुअल छोड व्यवस्थापनले यदि समस्या व्यवस्थापन ठीकसँग निलम्बित छैन भने संस्थाहरूको लागि महंगा हुन सक्छ समस्याहरूको सरणी प्रस्तुत गर्दछ।