Apakah TimeTec Cuti Solution?
Sistem Pengurusan Cuti Pekerja Berasaskan Awan
TimeTec Leave adalah sistem yang mengurus, mengekalkan dan mengawal pengurusan cuti untuk pelbagai organisasi dari pelbagai sektor dan saiz. Tinggalkan pengurusan merangkumi proses yang digunakan oleh pekerja untuk meminta masa jauh dari kerja dan proses kelulusan berdasarkan dasar organisasi. Pengurusan cuti manual membentangkan pelbagai masalah yang boleh menjadi mahal kepada organisasi jika pengurusan cuti tidak ditangani dengan betul.