Какво е TimeTec Оставете?
Система за управление на напускане на служителите в облак
TimeTec Leave е система, която управлява, поддържа и регулира управлението на отпуските за различни организации от различни сектори и размери. Оставащото управление обхваща процесите, които служителите използват, за да поискат време извън работното място и процеса на одобрение, основан на организационната политика. Ръчното управление на отпуските представлява редица проблеми, които биха могли да бъдат скъпи за организациите, ако управлението на отпуските не се управлява правилно.