มันทำงานอย่างไร?
TimeTec Leave ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางออนไลน์ตลอดจนจาก App ของตน ทุกอย่างตั้งแต่การออกใบอนุญาตไปจนถึงการอนุมัติและการบันทึกข้อมูลทำได้อย่างง่ายดายผ่าน TimeTec Leave บริษัท ยังสามารถกำหนดนโยบายการปล่อยประเภทข้อ จำกัด และการจัดสรรสำหรับพนักงานใหม่และปัจจุบันได้
ระบบยังอนุญาตให้มีการกำหนดค่ากฎหมายแรงงานเฉพาะประเทศ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและช่วยในการคำนวณเงินเดือน TimeTec Leave จะสร้างรายงานตามข้อมูลเฉพาะเช่นรายเดือนรายปีสรุปสรุปประจำปีปล่อยให้สรุปออกจากยอดคงเหลือและอื่น ๆ ตามที่คุณกำหนดไว้
ทดลองใช้ฟรี!