Как работи?
Отпускът TimeTec улеснява всички процедури за отпускане онлайн, както и от приложението му. Всичко от кандидатстване за отпуск до одобрение и водене на записи се извършва лесно чрез TimeTec Leave. Компаниите дори могат да определят политики за отпускане, тип, ограничения и разпределения за нови и текущи служители.
Системата също така позволява конфигуриране на специфичните за отделните страни трудови закони.
За да оцените ефективността на персонала и да съдействате при изчисляването на заплатите, TimeTec Leave генерира отчети въз основа на конкретна информация, като например месечни, годишни, годишни резюмета, излизане от резюме, изходящ баланс и др.
ПОСЛЕДНО ДОБАВЯНЕ